Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

Szukaj

Zasady reklamacji

Wstęp

Wiemy, że zakup obuwia to poważna sprawa i chcemy, abyś miała jak najmniej zmartwień. Jednak czasem pojawi się powód do zareklamowania obuwia. Wtedy zapoznaj się z poniższymi objaśnieniami. Zapewne przydadzą się przy rozpoznaniu problemu,.

Najpierw zapobiegaj

 • Pamiętaj, że podczas wyboru obuwia bardzo ważne jest to, by dokładnie odpowiadał Twoim potrzebom. Przed zakupem weź pod uwagę przeznaczenie obuwia, materiały z jakich jest wykonane oraz sposób pielęgnacji. Tylko dobrze dobrane obuwie, w prawidłowym rozmiarze, potrafi sprostać wyzwaniom stawianym przed nim każdego dnia.
 • Przez cały czas korzystania z obuwia stosuj się do podstawowych zasad użytkowania i pielęgnacji, które możesz znaleźć na tej stronie. Pamiętaj, że niektóre czynniki mają negatywny wpływ na trwałość butów, np. zbytnia intensywność w użytkowaniu lub używanie w niewłaściwy sposób.

Podstawowe warunki reklamacji

 • W przypadku, gdy stwierdzisz w trakcie okresu gwarancyjnego niezgodność towaru z umową, masz prawo zareklamować daną wadę.
 • Wada oznacza zmianę cech towaru, której powodem jest użycie nieodpowiedniego bądź złej jakości materiału, niewłaściwej technologii bądź złego rozwiązania konstrukcyjnego.
 • Nie uważa się za wadę takiej zmiany, która pojawiła się w okresie gwarancyjnym, a której powodem jest jego naturalne zużycie (np. starcie spodów obuwia, wytarcia wkładek i wyściółek, odkształcenia spowodowane dopasowaniem obuwia do stopy, odbarwienia będące skutkiem przemoczenia lub przepocenia), niewłaściwe użytkowanie, niedostateczna pielęgnacja i konserwacja, naturalne zmiany materiału, z którego towar został wyprodukowany lub uszkodzenie spowodowane przez użytkownika bądź osoby trzecie, w tym otarcia, obicia i mechaniczne uszkodzenia elementów ozdobnych.
 • Za podstawę do reklamacji nie uważa się również wszelkich uszkodzeń mechanicznych, np. ubicia przodów, otarcia powierzchni, odarcia obcasów, oderwania fragmentów produktu, uszkodzenia i oderwania elementów biżuteryjnych, uszkodzenia wywołane kontaktem produktu ze środkami chemicznymi nie przeznaczonymi do konserwacji danego produktu.
 • Wszelkie czynniki wspomniane powyżej nie wyczerpują katalogu zmian naturalnych produktu, które również nie podlegają reklamacji.
 • W przypadku, gdy skorzystasz z prawa do reklamacji w odpowiedni sposób, poinformuję Cię o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 • Reklamacja uważana jest za poprawną, jeśli reklamowany towar jest kompletny oraz spełnia podstawowe zasady higieniczne. Pamiętaj, by reklamowane obuwie było czyste, bez zabrudzeń oraz higienicznie nieszkodliwe. W innym wypadku mam prawo nie przyjąć reklamacji
 • Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. W szczególnych wypadkach uzgodnimy z Tobą odpowiedni termin.

Okres gwarancji

 • Pamiętaj o zgłoszeniu reklamacji natychmiast po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową (wady). Ewentualne dalsze używanie produktu może przyczynić się do dalszego pogorszenia stanu produktu i może być powodem odrzucenia reklamacji.Okres gwarancyjny to 24 miesiące, liczone od momentu zakupu towaru.
 • Wydam Ci potwierdzenie o zgłoszeniu reklamacji, o sposobie naprawy usterki i czasie trwania reklamacji. Jeżeli wynikiem reklamacji jest wymiana produktu, okres gwarancyjny zaczyna się na nowo od momentu otrzymania nowego produktu. W przypadku wymiany części, nowy okres gwarancyjny wiąże się na daną część.
 • Okresu gwarancji nie można mylić z trwałością produktu, czyli okresem czasu, podczas, którego (stosując właściwą i odpowiednią pielęgnację, a także przestrzegając sposobu używania) produkt może wytrzymać.

Co można naprawić

 • Usuwalne wady to wady, które można poprzez naprawę usunąć, nie zmieniając przy tym wyglądu, funkcji oraz jakości towaru.
 • W przypadku pojawienia się takiej wady masz prawo na bezpłatne oraz szybkie jej usunięcie. Dokładam wszelkich starań, by każdą wadę usunąć w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia.
 • W uzasadnionym przypadku możesz żądać wymiany produktu. Jeśli wymiana jest niemożliwa, możesz domagać się stosownego obniżenia ceny, albo odstąpić od umowy.
 • Możesz również żądać wymiany produktu (można wymienić na jakikolwiek inny towar) albo odstąpić od umowy w przypadku, gdy: o nie odpowiedzieliśmy na Twoją reklamację w ciągu 14 dni o reklamowana niezgodność towaru z umową (wada) nie została poprzez naprawę usunięta.

Czego nie można naprawić

 • Nieusuwalna wada to taka, która jest niemożliwa do usunięcia, bądź po ocenie stanu wymaga nadmiernych kosztów.
 • W przypadku, w którym chodzi o nieusuwalną wadę, która nie pozwala na użytkowanie produktu masz prawo: żądać wymiany towaru na nowy, bez wad (można wymienić na towar identyczny, w tej samej cenie) lub odstąpić od umowy
 • W przypadku, gdy charakter niezgodności towaru z umową (wady) umożliwia jego normalne użytkowanie (np. wada estetyczna), a wymagasz wymiany towaru, masz prawo do odpowiedniego obniżenia ceny, lub do odstąpienia od umowy. Obniżka ceny odpowiada charakterowi wady, stopniowi zużycia towaru, okresie jego użytkowania i możliwościom dalszego użytkowania.

Ogólne warunki rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych opracowano na podstawie Ustawy szczegółowych dnia 27 lipca 2002r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. (Dz.U. Nr 141, poz.1176)